મન થયુ ( A Gujarati gazal )

આ જગતને ચાહવાનું મન થયું,
લ્યો મને માણસ થવાનું મન થયું.

એક કૂપળ ફૂટતી જોયા પછી,
ભીંત તોડી નાંખવાનું મન થયું

આ પવન તો ખેરવી ચાલ્યો ગયો,
પાન ડાળે મૂકવાનું મન થયું.

આ તરસ સૂરજની છે કહેવાય ના,
એમને નદીઓ ઢાંકવાનું મન થયું.

જાળને જળ એક સરખાં લાગતાં,
માછલીને ઊડવાનું મન થયું.

કોણ જાણે કંઈ રમત રમતાં હતાં,
બેઉં જણને હારવાનું મન થયું.

Gazal

Advertisements

2 thoughts on “મન થયુ ( A Gujarati gazal )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s