ક્દી ના ભુલશો એવા પિતાજીને

ક્દી ના ભુલશો એવા પિતાજીને
…………………..
જુન માસે ફાધ્રસ ડે આવી ગયો
તો પિતાજીને તમે જરુર યાદ કરો

યાદ કરો આંગળી પકડી ચલાવ્યા હતા બે ડગલા એમણે
યાદ કરો ખભે બેસાડી વ્હાલમાં રમતો રમાડી હતી એમણે
કદી ના ભુલશો એવા પિતાજીને….જુન માસે..(૧)

યાદ કરો બચપણ યુવાનીમાં  ખીજ ધમકી પણ બતાવી હતી
યાદ કરો જેમાં જીવન જીવવા સાચી શીખ એમણે ભરી હતી
કદી ના ભુલશો એવા પિતાજીને….જુન માસે..(૨)

યાદ કરો ને કદી ના ભુલશો પિતાજીની છત્રછાયાનો વારસો
માનનીય જે વારસામાં મળ્યો અઢળક વ્હાલનો આસરો
કદી ના ભુલશો એવા પિતાજીને…જુન માસે…(૩)

ભાવથી હ્રદય ભરી શીશ નમાવી પિતાજીને વંદન કરો
મેળવી આશીર્વાદો એમના, જીવન તમારું ધન્ય કરો
ચન્દ્ર કહે કદી ના ભુલશો એવા પિતાજીને…જુન માસે..(૪)
કાવ્ય રચના

જુન ૧ ૨૦૦૮                        ચન્દ્રવદન

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s