રક્ષાબંધન

બાળપણની વાત મા તો સાથ મારી હોય બેન,
ને રમત ની જીત માં પણ સાથ મારી જોય બેન.
.
જો મને જીતાડવા એ મુજ થી હારી જતી,
જિંદગી માં જીત માટે પણ જરૂરી હોય બેન.
.
મારથી મુજને બચાવા ખુદ પર આરોપ લે,
ખુબ લડતો હું છતાં સંભાળ રાખે તોય બેન.
.
માં પછીતો લોક ઈશ્વર ને અહીં તો સૌ ગણે,
હું કહું છું માં પછી ઈશ્વર ને બદલે જોય બેન.
.
“મિત્ર” આ દુનિયા ને આપે આજ તો કિમતી સલાહ,
સાથ આપો જો મુસીબત માં અગર હો કોય બેન.

Advertisements

14 thoughts on “રક્ષાબંધન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s