रामायण  – रामनवमी-

​રામ – રામાયણ – રામરાજ્ય

રામ જીવનનું એક જ તારણ

વ્યક્તિનું ઘડતર એજ નિવારણ

રામરાજ્યનું એક જ તારણ

કુટુંબ ઘડતર એજ નિવારણ

રામાયણનું એક જ તારણ

રાષ્ટ્રનું ઘડતર એજ નિવારણ

કરતા શીખજો પ્રેમ અકારણ

સઘળા ટળશે દુઃખના કારણ

ત્યાગ જીવનમાં કરજો ધારણ

જુગેજુગના રેશો સંભારણ

સીતા સમજો એક જ સારણ

પત્ની કેરૂ બનો ઊદાહરણ

હેમની લંકાનું છે તારણ

ભોગ જીવનનું થાશે મારણ

અહંકારથી જીવન ધારણ

વંશ તણું એ થાશે મારણ

મંદોદરી રૂદનનું વારણ

સર્વનાશના થાજો ના કારણ

કુંભકર્ણ તો કહે સકારણ

અંત સમે તો કરો નિવારણ

મેઘનાદનો નાદ સાંભળો

નાદ અહમનો થાશે ભારણ

ઘર માહી જો હશે રામાયણ

ઉકલી જાશે બધી રામાયણ

જીવનમાં જો હશે રામાયણ

ઉકલી જાશે બધી પારાયણ

રામકથાનું એક જ તારણ

રામ એજ જીવનનું ધારણ

રામ રામાયણ એક જ તારણ

વિશ્વને ધારણ કરે રામાયણ

માનવ જોડો સાથ રામાયણ

વિશ્વનું થાશે એક બંધારણ

“વ્યાસ વાણી”(તા 04-04-2013)

રામનવમી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s