ગુરુપુર્ણીમા

શંકા દૂર કરે ઇ શંકર
મોહ દૂર કરે ઇ મોહન
વિષ દૂર કરે ઇ વિષ્ણુ

ભ્રમ દૂર કરે ઇ બ્રહ્મા

દુર્ગતિ દૂર કરેઇ દુર્ગા

ગુરુર દૂર કરે ઇ ગુરુ

#જય_ગુરુદેવ

ધ્યાન મૂલમ્ ગુરુ મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ્ ગુરુ પદમ્।

મંત્ર મૂલમ્ ગુરુ વાક્યમ્ , મોક્ષ મૂલમ્ ગુરુ કૃપા।।
ગુરૂ કૃપા હી કેવલમ્।। 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s