મેઘ મુબારક

મેઘ મુબારક…
છે આકાશે ઘેરાં વાદળ, મેઘ મુબારક 

જાણે આભે આંજયું કાજળ, મેઘ મુબારક
શૈશવના કોમળ હાથોની એ જ ખૂબી છે

હોડી થઈને તરતો કાગળ, મેઘ મુબારક
બે પથ્થરની વચ્ચે કાલે નહોતું કંઈ પણ,

આજ વહે છે ઝરણું ખળખળ, મેઘ મુબારક
મારી જેમજ ખુશ થાતા વૃક્ષો, પંખીઓ,

હરખ કરું હું એની આગળ, મેઘ મુબારક
આભમહેલમાં કેદ થયો તો દરિયો આખો

આજ ખુલી ગઈ એની સાંકળ મેઘ મુબારક 
– ઉર્વીશ વસાવડા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s